Wat te veranderen om van agile een succes te maken?

Als projectleider sta je in de startblokken om aan de slag te gaan met agile. Een goed begin is het halve werk. Je weet dat werken conform agile veranderingen met zich mee brengt. Voor je zelf, voor de opdrachtgever, project medewerkers en al die andere stakeholders. De veranderingen beslaan een brede scope. People, proces, purpose, systems, structure, strategy en sustainability. Major change. Net zoals dat een minuscuul schroefje, ringetje of ander onderdeeltje een motor kan laten stoppen kan ook tijdens een agile transformatie een ongrijpbaar element de boel ernstig vertragen.

Nu zie ik in de praktijk dat agile transformaties wel lukken. Anders zou het ook niet zo veel worden toegepast. Maar wat ik ook zie is dat het onnodig lang duurt, dat er agile eilandjes ontstaan omdat agile ambigue is met andere functies van een organisatie en dat de belofte die agile met zich mee brengt maar voor een deel wordt ingelost. Kan het beter? Ja. Het kan beter door wel alle elementen te onderkennen die gaan veranderen. Welke elementen zijn onderwerp van de verandering? De hoofd indeling naar people, proces, purpose, systems, structure, strategy en sustainability dekt de lading.

Bij het people aspect zijn er de volgende elementen: gedrag, grondhouding, gevoel (agile werken brengt echt een ander gevoel met zich mee), omgangsvormen, tools, veranderkracht, communicatie, zowel inhoudelijk als de vorm, WIIFM, managementstijl, kennis, tijd, competenties en werkfilosofie zijn de belangrijke hier elementen van de verandering. Filosofie, voorbeeld is ‘begin met het einde voor ogen’ is, een van die elementen die vaak totaal over het hoofd wordt gezien. Deze filosofie is niet meer van toepassing bij agile werken. Tijd is ook z’n element. Veranderen kost tijd, leren werken conform agile kost tijd. Het gewone werk gaat gewoon door, en wie heeft nu tijd over? De menselijke elementen zijn de belangrijkste faal- én succesfactoren.

Bij het systems aspect zijn o.a. macht, besluitvorming, politiek, sociaal, cultuur, administratief, rapportage en beoordeling de elementen. Bij alle elementen zal er meer of mindere mate een verandering plaats vinden. De macht komt na een agile transformatie meer bij de product owner te liggen. Dit betekent dat er een machtsverschuiving heeft plaats gevonden. Macht is een van de elementen die bij onvoldoende onderkenning het gevoel van het ongrijpbare, het ‘niet goede gevoel’ geeft. Een agile transformatie is een ingrijpende, major change.

Het onderkennen van alle andere elementen bij de aspecten proces, purpose, systems, structure, strategy en sustainability gaat hiervoor een aardige lijst opleveren. Het expliciet en voldoende onderkennen van alle veranderende elementen, het wat, maakt dat een agile transformatie in de praktijk grijpbaar en versterkt de veranderkracht van een organisatie.

Wil je aan de slag met een complete elementen lijst? Wil je een succes maken van aigle? Vraag dan een geheel vrijblijvend een eerste gratis gesprek met mij aan.