Hoe te veranderen om van agile een succes te maken?

Een agile transitie is een verandering voor alle stakeholders. Klanten, medewerkers, managers, leveranciers, opdrachtgevers en projectleiders gaan de agile werkwijzen eigen maken. Standaard zijn natuurlijk de agile team trainingen. Die gaan over wat agile is, de theorie en wat de nieuwe werkwijzen zijn. De betere trainingen laten de deelnemers ook het agile daadwerkelijk beleven.
Daarna, klaar om aan de slag te gaan! Trainen is een vorm van veranderen. Na afloop heeft de deelnemer kennis opgedaan, geleerd, iets ervaren en zijn competenties ontwikkeld. Is trainen de enige manier van veranderen en volstaat het voor agile transities? Kan het sneller? Zijn er aanvullende manieren van veranderen nodig?

Dat trainen niet volstaat dat is te merken aan de agile coaches die worden ingezet. Zij begeleiden inhoudelijk het agile proces. Veranderen doen de coaches veelal in de vorm van kennis delen en feed back geven.

Nu zie ik in de praktijk dat maar een klein gedeelte uit een scala van interventies, het hoe, wordt gebruikt. Dat is jammer omdat daarmee niet de optimale snelheid van de transformatie wordt gehaald en dat het rendement van hetgeen agile te bieden heeft niet wordt bereikt. Onderstaand enkele manieren over hoe je kunt veranderen.

Veranderen naar het gevoel is een van de krachtigste manieren. Daar zijn vele mogelijkheden voor. Een foto, cijfers en feiten, een pakkende tekst, een zin, rollenspel en gaming. Mensen kunnen hierdoor een bepaald gevoel ervaren. Óf mensen willen het gevoel niet meer ervaren óf, als het een positief gevoel is, graag opnieuw ervaren. Dat maakt dat ze iets voor doen, of laten. Verandering dus.

De interventie naar het gevoel binnen een agile transformatie kan worden ingezet om onder meer een grondhouding van “Het gaat nu toch goed? “ te doorbreken.

Andere interventies kunnen zorgen voor het echte commitment van stakeholders. Een onsympathieke maar in sommige situaties nuttig, is om te confronteren. Dit kan helpen bij het doorbreken van werkpatronen. Het tegenovergestelde van confronteren is perspectief bieden. In de meeste gevallen is dit een juiste interventie.

Klassiekere interventies zijn straffen en belonen. Straffen is al gelukkig lang niet meer van deze tijd. Belonen van het juiste gedrag wel.

Aandacht geven aan wat werkt is een onderschatte interventie. Werkt alleen als het consequent wordt toegepast en aan het negatieve geen aandacht wordt besteed.

Het goede voorbeeld geven is ook een charmante manier. Externe agile professionals kunnen juist hier hun toegevoegde waarde laten zien.

De interactieve dialoog op basis van de intentie om elkaar te begrijpen past prima in de Nederlandse cultuur. Randvoorwaardelijk is de kunst verstaan van het vragenstellen en kunnen luisteren. En, de tijd hiervoor willen nemen. De genoemde interventies zijn een greep uit nog een heel scala van soorten interventies.

Wil je de mogelijkheden van de diverse interventies onderzoeken? Weten hoe te veranderen zodat agile transformatie een sneller een succes wordt? Vraag dan geheel vrijblijvend een eerste gratis gesprek met aan.