Ik word niet op waarde geschat!

“He” zei een manager tegen me. “ik heb binnenkort een belangrijk gesprek met een directeur, die ik nog niet ken, en ik weet dat hij informatie over heeft. De meeste informatie die hij van mij is positief, op een punt na: hij denkt dat ik niet voldoende kwaliteit heb. Wat kan ik hier aan doen?”
“Heb je kwaliteit?” vroeg ik. “Ja”. “Ok, dan kunnen we aan de slag.”

Op basis van Integral Change Map hebben we deze case uitgewerkt. Het imago komt niet volledig overeen met de identiteit. We beginnen met de identiteit van de manager. Komt de kwaliteit hierbij voldoende naar voren? Wat weet en doe je met kwaliteit? Is het goed verwoord?
De nieuw verwoorde kwaliteit wordt een onderdeel van een aantrekkelijke pitch. Vervolgens de pitch internaliseren. Dat gebeurt door de pitch helemaal uit het hoofd te kennen en net zo vaak herhalen zodat het natuurlijk en authentiek overkomt.

Een gesprek met de directeur staat ingepland. Kwaliteit is geen agendapunt. De manager zou er wellicht een apart agendapunt van kunnen maken maar dat zal te geforceerd zijn. Als voorbereiding kan hij 3 voorbeelden vooraf bedenken waarop hij, op een gepaste manier, zijn kwaliteit kan etaleren. Een van de voorbeelden is opdracht waarbij expliciet kwaliteitseisen zijn gesteld. De manager kan dan aangeven op welke wijze hij aan deze kwaliteitseisen heeft voldaan, welke onderliggende kennis, bv ISO normen, hiervoor nodig was en welke competenties, zoals zorgvuldigheid, hiervoor zijn gebruikt.
Tijdens het gesprek zal er zeker een momentum zijn waarop hij zijn kwaliteit kan etaleren door het bovengenoemde voorbeeld aanhalen. Hierdoor wat het beeld wat directeur heeft over de manager bewust veranderd door manager en wordt dat bij de directeur, hij zal er niet bewust van zijn, op een juiste manier bijgesteld.